bekman.tv


BENCİL DEĞİLİM, Z KUŞAĞIYIM!

Tarih: 15-05-2020 18:55

 

2000 yılından günümüze kadar doğmuş kişilerin dahil olduğu bu nesil, teknolojinin kucağına doğmuş ve motor becerileri en gelişmiş nesil olarak tanımlansa da, çoğu zaman geleneksel eğitim yöntemlerine meydan okuyarak ezber bozuyorlar.

21. Yüzyılın ilk nesli olma özellikleriyle, mucit, kaşif, maceracı ve analitik yapıları hemen farkedilmekte.  Bireyselliğe dönük mizaçları özgür ruhlarını tetiklerken, bütüncül yaşam olgusunu hissetmekte zorlanırlar.  

Sürekli tüketime odaklı bu neslin, aidiyet duygusu ve ekip çalışması gibi sorumluluk gerektiren erdemleri de yeterince hissedemedikleri kanısındayım.

Özveri gibi değerleri tanımlamaka zorlanan neslin en belirgin özelliği ise otoriteye karşı tutum sergilemek. En belirgin olumsuz özelliklerinin başında  başladıkları işten çabuk sıkılmaları geliyor.

Çoklu aktivitelerle ilgili yeniliklere açıklar fakat  başladıkları aktiviteden birkaç dakikada vazgeçip, süreç deneyimi konusunda tecrübelenmeden vazgeçiyorlar. Bu nedenle de yaşamsal becerilerini geliştirmekte zorlanıyorlar.

Teknolojik olanakların fazlalığı, dikkat ve konsantrasyon sorunlarını da beraberinde getiriyor. Önceki kuşaklara oranla, sabır denilen erdemi kazanma çabası düşük seviyelerde ve bu durum çoğu ebeveyn için içinden çıkılmaz bir durum olarak göze çarpmakta.

Bağlılık gibi erdemler açısından gözlemlendiklerinde, duygularını saklamaya daha meyilli bir tavır sergiliyorlar. Yaşam becerileri verimliliğini temelden zedeleyebilecek bu durum, aile, çevre ve okul ilişkilerini de yıpratan bir sarmala dönüşebiliyor.

Hal böyleyken, onlarla iletişim kurmanın inceliklerini bilmek büyük önem taşıyor. Çatışmalar arttıkça, huzursuzlaşan ebeveynler soluğu uzman yardımı almakta görse de bu yönteme başvuran aile profili düşük seviyelerde ne yazık ki.

Farkındalıklı iletişim kurabilme becerisi ve  davranışsal yaklaşım oluşturabilmek için çocuğun doğasına uygun hareket etmek en akılcı çözümler arasında geliyor.

Bir bütün olarak ele aldığımız değerler eğitimi gibi konularda yaşanan sıkıntılar, ebeveyn-çocuk ilişkilerinde zihinsel ve duygusal uçurumlara sebep olmadan pratik ve sürdürülebilir çözümlerle bertaraf edilmeli. Peki bunu nasıl başaracağız?

Öncelikle belirtmek isterim ki, Z kuşağı neslin değişime açık mizaçları yaratıcı becerilerini ve hayal gücü ile güdülenme eğilimlerini yükseltiyor.

Sorgulama becerileri hayli gelişmiş bu kuşak, zeka becerisi gerektiren tüm işlerde çevrelerinde hayranlık uyandırıyorlar. İsteklerinde sınırsızlığı hedef alan Z kuşağının taleplerine yetişebilmek için akılcı çözümler üretmekte zorlanan ebeveynlere önerim, sınırları belirlenmiş deneyimsel bir yaşam sınırı çizmek.

Bir eğitimci olarak açıkça ifade etmek isterim ki, bütün çocuklar sınırları netleştirilmiş fakat duruma göre esnetilebilen özgürlükler çerçevesinde daha güvenli hissederler.

Göz teması kurmak, pozitif ifade ile davranışa bağlı sebep-sonuç ilişkileri değerlendirmek, kaygı duyulan meseleleri açıkça belirterek çözüm önerisi sunması için düşünmesine katkıda bulunmak etkili iletişimin anahtarı.

Z kuşağı nesil görsel öğrenmeyi tercih ediyor. Sosyal platform takipçiliğinin gelişmesinde önemli rol oynasalar da yüzyüze iletişimi önemsiyorlar.

Bu  platformları sosyalleşme fırsatı olarak nitelendiriyorlar. Onlarla etkili iletişim kurabilmenin yolu bu mecralar hakkında bilgi sahibi olmak ve güncellenmiş tercihlerinde varlık gösterebilmek.

Küçük yaşlarda ikili ilişkilerde başarılı bir grafik çizmeseler de, ilerleyen yaşlarında iletişim becerilerini yönetme konusunda farkındalık yaratarak sağlıklı sonuçlar almaları da çok olası gibi görünüyor. En olumlu yönlerinden biri de cinsiyetçi zihniyet taşımamaları.

Sterotipik inanışları benimsemedikleri için güç dinamiklerinde kadın/erkek varlığına saygılı tutum sergiliyorlar. Z kuşağı ilişkilerinde fark yaratmak için değişimi yaşamın doğal döngüsü içerisinde kabul etmek gerekir. 

Kişisel hırslarının dengelenmesinde yaratıcı ve somut hikayeler oluşturarak, empati becerisi geliştirmesine örneklerle destek olmak ve yaşamın değerli bir parçası oldukları konusunda uygulanacak telkin verimli iletişimin yolunu açacaktır.


YAZARIN DİĞER YAZILARI


Masa Üstü Sürüme Geç

View My Stats